ปฏิทินกิจกรรม

กพก.ฯประชุมกิจกรรม KM

1/13/2020 3:45:30 PM
น.อ.ธีระพงษ์ ปัตนา ผอ.กพก.สลก.ทอ.เป็นประธานจัดการประชุมคณะทำงานการจัดการความรู้ ของ กองพิธีการ สลก.ทอ. เพื่อเริ่มดำเนินการจัดทำการจัดการความรู้ของ กองพ...

ร่วมมหกรรม KM 2562

8/7/2019 3:33:52 PM
น.อ.จเร แสงธาราทิพย์ หัวหน้าคณะทำงานจัดการความรู้ สลก.ทอ. ให้การต้อนรับ ผบ.ทอ. และคณะมาตรวจเยี่ยมชมบอร์ดนิทรรศการจัดการความรู้ของ สลก.ทอ. เมื่อวันพุธที...

นำเสนอผลงานในรอบที่ ๒

7/11/2019 4:50:20 PM
น.อ.สุรฤทธิ์ กิจจาทร รอง ลก.ทอ. นำคณะกรรมการการจัดการความรู้ สลก.ทอ. ชมการนำเสนอผลงานการจัดการความรู้ของ กลุ่มผึ้งน้อย ๔.๐ ซึ่งนำเสนอผลงานแนวทางปฏิบัติ...

เตรียมการนำเสนอผลงานรอบ 2

7/11/2019 4:36:03 PM
ฝสธ.สลก.ทอ. /หัวหน้าคณะทำงานการจัดการความรู้ สลก.ทอ. รับฟังการแถลงผลการดำเนินการและการบรรยายการจัดการความรู้ จากสมาชิกกลุ่มผึ้งน้อย ๔.๐

ทบทวนการปฏิบัติรับส่งเสด็จพระเทพฯ

6/4/2019 4:07:10 PM
สลก.ทอ.ร่วมกับ อย. ทบทวนการปฏิบัติในการรับส่งเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งจะมีการปฏิบัติเป็นครั้งแรก ...

มอบเอกสารคู่มือ

4/23/2019 11:25:08 AM
กลุ่ม ผึ้งน้อย ๔.๐ มอบเอกสารคู่มือกิจกรรมการปั่นจักรยาน "อุ่นไอรัก" แก่หน่วยเกี่ยวข้อง

กิจกรรมถ่ายทอดความรู้

4/22/2019 5:19:39 PM
กลุ่ม ผึ้งน้อย ๔.๐ เข้ารับฟังความรู้จากผู้มีประสบการณ์

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการการใช้ง...

1/9/2019 10:52:27 AM
เมื่อวันพุธที่ ๙ ม.ค.๖๒ เวลา ๐๘๐๐ - ๑๖๐๐ ณ ห้องนภัสวิน อาคารสโมสร นนอ.กรม.นนอ.รอ.รร.นนก. ข้าราชการ สลก.ทอ.จำนวน ๖ คนได้เข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการกา...

Kick Off KM ปี งป.62

11/27/2018 6:49:54 PM
น.อ.จเร แสงธาราทิพย์ ฝสธ.สลก.ทอ. เป็นประธานประชุมเตรียมความพร้อม (Kick Off) กิจกรรม KM ของ สลก.ทอ.ประจำปี งป.62 เมื่อ 22 พ.ย.61 ณ ห้องประชุม คสช.ฝ่าย...

ร่วมกิจกรรมจัดการความรู้ ทอ.คร...

8/22/2018 10:17:47 AM
คณะทำงานการจัดการความรู้ สลก.ทอ. เข้าร่วมกิจกรรมงานมหกรรมการจัดการความรู้ นวัตกรรมและกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ ทอ. ครั้งที่ 35/2561

ซักซ้อมการปฏิบัติ

3/27/2018 3:02:59 PM
พล.อ.ต.แมน ศีตะจิตต์ ลก.ทอ. กำกับดูแลการซักซ้อมการปฏิบัติในพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันที่ระลึก ทอ.ประจำปี 2561

เตรียมการรอการตรวจเยี่ยม

11/10/2017 3:22:09 PM
กลุ่มกิจกรรมการจัดการความรู้ สลก.ทอ. ได้ดำเนินการจัดทำข้อมูลนำเสนอคณะกรรมการขับเคลื่อน ทอ.ให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้

ส่วนท้าย

Administrator